KULSPIRALER

Klicka i på önskad storlek för att välja material på spiral och färg på kula.

Tips och råd när du ska hänga din spiral


-Spiralen med 100mm kula bör hängas med två av varandra oberoende linor. Den ena linan är mer spänd än den andra. 


-Ju längre linan är, desto längre snurrar spiralen.


-Placera öglan vid markeringen på spiralen, detta för att spiralen ska

snurra balanserat.


VARNING! Kristallkulan fungerar som ett förstoringsglas,

brännpunkten är 1-2cm från glaset.


-Häng ej spiralen så att den är i kontakt med tex en gardin i ett soligt fönster.


-Lägg ej kristallkullan på brännbart material, i solen.


-MEN, spiralen kan självklart hänga i ett soligt fönster utan problem så länge ni har ovan         

nämnda varningar i åtanke.

Payment methods:

Copyright @ All Rights Reserved